Gençlerde İşsizlik yüzde 22.6 , mutsuzluk yüzde 55.5

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına nazaran 2021 yılı sonu prestijiyle Türkiye’nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,3’ünü oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3’ünü erkek nüfus, yüzde 48,7’sini ise bayan nüfus oluşturdu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021 yılında yüzde 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

GENÇLERDE İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 22,6

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde 28,3 iken 2021 yılında yüzde 24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde 21,2 iken 2021 yılında yüzde 17,5, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 35,7 iken 2021 yılında yüzde 32,4 oldu.

DÖRT GENÇTEN BİRİ NE İŞTE NE EĞİTİMDE

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran gençlerde işgücüne katılma oranı, 2020 yılında yüzde 39,1 iken 2021 yılında yüzde 41,7 oldu. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2020 yılında yüzde50,1 iken 2021 yılında yüzde 53,1, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 27,5 iken 2021 yılında yüzde 29,7 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2020 yılında yüzde 25,3 iken 2021 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2020 yılında yüzde 22,6 iken 2021 yılında yüzde 19,4, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde 30,3 iken 2021 yılında yüzde 28,7 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2020 yılında yüzde28,3 iken 2021 yılında yüzde24,7 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2020 yılında yüzde21,2 iken 2021 yılında yüzde17,5, genç bayanlarda ise bu oran 2020 yılında yüzde35,7 iken 2021 yılında yüzde32,4 oldu.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına nazaran genç nüfusun istihdam oranı, 2020 yılında yüzde 29,2 iken 2021 yılında yüzde 32,2’ye yükseldi. Genç erkeklerde istihdam oranı 2020 yılında yüzde 38,8 iken 2021 yılında yüzde 42,8, genç bayanlarda bu oran 2020 yılında yüzde 19,2 iken 2021 yılında yüzde 21,2 oldu.

Genç nüfusun istihdamı bölümlere nazaran incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2021 yılında yüzde 18,2’sinin tarım bölümünde, yüzde 30,8’inin sanayi bölümünde, yüzde 51,0’inin ise hizmet dalında yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 16,8’inin tarım bölümünde, yüzde 35,4’ünün sanayi dalında, yüzde 47,7’sinin hizmet dalında yer aldığı görülürken genç bayanların yüzde 21,0’inin tarım, yüzde 21,0’inin sanayi, yüzde 58,0’inin ise hizmet bölümünde yer aldığı görüldü.

EĞİTİMİNE İSTEDİĞİ HALDE DEVAM EDEMEYEN GENÇLERİN ORANI YÜZDE 7,6

Türkiye Aile Yapısı Araştırması 2021 sonuçlarına nazaran 15-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde eğitimine devam etmek istemesine karşın (üniversite dahil) eğitimini yarıda bırakan gençlerin oranı yüzde 7,6 oldu. Genç erkeklerde bu oran yüzde8,0 iken genç bayanlarda ise yüzde7,1 oldu.

Eğitimini yarıda bırakan gençlerin eğitimini yarıda bırakma nedenleri incelendiğinde birinci sırayı yüzde48,1 ile ekonomik nedenler alırken, bunu yüzde23,6 ile eğitimdeki başarısızlık ve yüzde10,8 ile ailenin müsaade vermemesi takip etti.

GENÇLERİN YÜZDE 55,5’İ MUTSUZ

Ömür memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 18-24 yaş kümesindeki genç nüfus içinde kendini memnun olarak beyan edenlerin oranı 2020 yılında yüzde47,2 iken 2021 yılında yüzde44,5 oldu. Memnunluk oranı, 2021 yılında genç erkeklerde yüzde38,2, genç bayanlarda ise yüzde51,0 olarak gerçekleşti.

Hayat memnuniyeti araştırması sonuçlarına nazaran 2021 yılında, gençlerin yüzde76,0’sı çalıştığı işinden şad olduğunu, yüzde42,3’ü elde ettiği kardan şad olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde77,7, elde edilen kardan memnuniyet oranı yüzde43,1 olurken genç bayanlarda ise bu oranlar yüzde72,6 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.