İkinci yüzyılda da var olmayı sürdüreceğiz

Mehmet Ali Kasalı / BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı

Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yılını geride bırakma­nın onurunu yaşarken, ikinci yüz yıla girmenin de heyeca­nı içindeyiz. Bizler 100 yılda Cumhuriyet’in bize sağladığı değerler ile bir konuma geldik. Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesin­de bugün ülke olarak dünya sahnesinde varız ve Cumhu­riyetimize sahip çıkarak ikinci yüzyılda da var olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetin ikin­ci yüzyılında bu ülke insanla­rının daha refah içinde yaşadı­ğı ve büyüyen ekonominin her kesimi mutlu ettiği bir yapıyı kurmamız gerekiyor.

Cumhuriyetin ikinci yüzyı­lında toplumu her alanda ge­riye götüren enflasyonun ar­tık bu ülkenin gündeminden kesinlikle çıkarılması gereki­yor. Piyasalarda sürdürülebi­lir güvenin tesis edilmesi şart. Dengeli bir büyüme ile top­lumun tüm kesimlerinin re­fahtan pay almasını sağlayıp, ikinci yüzyılda huzurlu, mutlu ve dünyada her alanda söz sa­hibi olan bir ülke haline gelebi­liriz. İkinci yüzyılımızda hep birlikte bu hedeflerimizi haya­ta geçirecek bir ortamın oluş­turulması için hep birlikte ça­lışacağız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx