Laparoskopik ameliyat kimler için daha uygun

Çocuklarda üroloji ameliyatlarındaki laparoskopik işlemlerin önemine değinen Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, ”Laparoskopik cerrahide küçük kesiler yapıldığı için, ameliyat sonrası daha az ağrı, kısa hastanede yatış süresi ve daha çabuk iyileşme gibi avantajları vardır” dedi.

Alptekin çocuklarda üroloji ameliyatlarındaki laparoskopik işlemlerle alakalı açıklamalarda bulundu. Tedavinin planlanmasında birinci adımın testisin mevcut olup olmadığının, yerinin ve yapısının saptanması olduğunu belirten Alptekin, “Fizik muayenede testisler bulunmuşsa tedavi cerrahi girişim ile testisin torbaya yerleştirilmesidir. Ameliyat öncesi yapılan fizik muayenede testis ele gelmiyorsa bu bebeklerde testisin olup olmadığı, varsa nerede olduğunun bulunması gerekir. Kasık kanalında veya çevresinde ele gelmeyen testis bu bölgenin ultrasonografik incelemesi ile bulunmaya çalışılır. Ultrasonografik incelemede de testis saptanamıyorsa testisin karın içerisinde kalmış olabileceğini düşünmek gerekir. Bu aşamada testisin varlığı veya yokluğunu, varsa yerini belirlemek ve yapılabiliyorsa torbaya indirmek için laparoskopi yapılır. Bulunan testis çok yukarı yerleşimli ise ve torbaya indirilemiyorsa o takdirde iki aşamalı bir operasyonla yumurta torbaya indirilir. Tek taraflı inmemiş testis vakalarında testis bulunur fakat işe yaramaz derecede küçük olduğu görülürse o testis alınabilir. Üçüncü seçenek ise testis hiç bulunamayabilir” dedi.

3 KÜÇÜK DELİKTEN VÜCUT İÇİNE GİRİLİYOR

Üreteropelvik bileşke darlığı tedavisinde, dar olan bölümün eksize edilmekte ve üreter böbrek pelvisine yeniden ağızlaştırılmakta olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alptekin, “Çocuklarda laparoskopik pyeloplastiye karar verirken, çocuğun yaşı ve belirtiler burada önem kazanmaktadır. Sık tekrarlayan ateşli üriner sistem enfeksiyonları, takiplerde hidronefrozda “böbrek büyümesi” artış olması, böbrek fonksiyonlarında bozulma olması, yan ağrısı, hipertansiyon ve taş oluşumu cerrahi gerektiren durumlardır. Laparoskopik cerrahide 3 küçük delikten vücut içine girilerek ameliyat yapılır. Son dönemlerde göbek seviyesinden tek delikten gerçekleştirilen laparoskopik ameliyatlar da popüler olmaktadır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDA DAHA UYGUN

Çocuklarda laparoskopik nefrektomi daha çok iyi huylu lezyonlara uygulanmakta olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Alptekin, “Çocuklarda laparoskopik nefrektomi gereklilikleri; multikistik displastik böbrek, ağrı, enfeksiypon ve kontrol altına alınamayan hipertansiyon ve protein kaybettirici patolojiler sayılabilir. Ektopik üreter-üreterosele eşlik eden çift toplayıcı sistemli hastalarda, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna sebep olan ve çalışmayan üst pol olması durumunda ise parsiyel nefrektomi ve üreterektomi gerekebilir. Son dönemlerde çocuk tümörlerinde laparaskopik yöntemle böbreğin çıkartılması ile ilgili çalışmalar da yayınlanmaktadır” diye konuştu.

BASİT BÖBREK KİSTLERİ…

Böbrek kistin, böbrekteki sıvı dolu kesecik olduğunu açıklayan Dr. Öğr. Üyesi Alptekin, “Basit böbrek kistleri böbrekte en sıklıkla rastlanan lezyonlardır. Böbrek kistinin görülme sıklığı yaş ilerledikçe artış göstermektedir. Genellikle rastlantısal olarak, yapılan ultrasonografi sırasında görülür. Klinik belirti veren ve tek olan böbrek kistlerinde ultrasonografi rehberliğinde kiste gönderilen bir iğne ile kist içindeki sıvı boşaltılır ve kist duvarlarının birbirine yapışarak bir daha içinde sıvı birikmemesi için yapıştırıcı ‘sklerozan’ madde verilir. Özellikle tekrarlayan kistlerde ya da böbrek içinde, iğne ile ulaşılması riskli ya da zor olan bir yerde olan kistlerde laparoskopik kist eksizyonu uğundur. Laparoskopik teknik ile 3 ufak delikten böbreğin olduğu bölgeye girilerek böbreğin diğer yapılarına zarar vermeden kist boşaltılır ve kist duvarı tamamen çıkartılır” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Alptekin, robotik cerrahi ile yapılan ameliyatları şöyle açıkladı:

BÖBREK TAŞI OPERASYONLARI

Günümüzde çocukluk çağı taş hastalarının çoğunun tedavisi endoürolojik yöntemlerle yapılmaktadır. Başarısız perkütan cerrahi sonrası, üreteropelvik darlığın eşlik ettiği taş hastaları, anormal yerleşimli böbreklerde uygulandığında başarılı sonuçlarının olduğu gösterilmiştir.

BÖBREK REFLÜSÜ

Vezikoüreteral reflünün cerrahi tedavisinde alternatif bir yöntem olarak ortaya çıkarmıştır. Ekstravezikal tekniğin başarı oranları yüzde 93-100 oranlarında bildirilmiştir. Tekniğin mesane açılmadan yapılması intravezikal tekniklerdeki doku travmasına bağlı gelişen hematüri, uzamış mesane kateterizasyonu ve ameliyat sonrası mesane kasılmaları gibi dezavantajlarının izlenmemesini sağlamıştır.

BEBEKLER VE ÇOCUKLARDA ÜRETRAL DARLIKLAR

Yenidoğan erkek bebeklerde idrar yapmada zorluk gözlendiğinde akla üretrada zara bağlı darlık gelir ve idrar kanalından girilen milimetrik kamera eşliğinde cihazlar ile üretra kanalını daraltan zar ortadan kaldırılır. Bu yöntemde vücutta her hangi bir kesi yapılmamakta ve tamamen doğal idrar kanalından girilerek yapılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx